Liczba odwiedzin strony: 24512 Osób na stronie: 5
 

Chilimoniuk Mariusz. Kancelaria radcy
prawnego

 
 
Chilimoniuk Mariusz. Kancelaria radcy
prawnego
 
Sowińskiego 38
20-613 Lublin
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2010 Nr 141 poz. 950 - Zm.: rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2010 r.) Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu Ministra...
Monitor Polski 2010 Nr 9 poz. 82 - Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2010 r
OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2010 r. (M.P. z dnia 19 lutego 2010 r.) Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm. 1) ) ogłaszam, co następuje: Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe,...